Logo
Boka massage

ANITA & LOTTEN

 

Anita och Lotten har arbetat tillsammans i mer än 15 år. Med utgångspunkt från sina olika professioner har de möts för att gemensamt arbeta med människors fysiska och psykiska hälsa. Ett samarbete som lagt grunden för Yogaffekt.

 

Anita Davén-Söder
Anita är i grunden sjuksköterska och barnmorska. Hon är instruktör i MediYoga och mindfulness och utbildad i bl.a. massage, sexologi och ayurveda.
“När vi ger medveten närvaro till kroppen genom yoga, mindfulness eller massage startar en process som leder till ökad kroppskännedom och självkänsla. Under min tid som yogautövare och instruktör har min egen livskvalitet ökat och jag har samtidigt fått uppleva hur bra människor mår av att ge sig själva omtanke och medveten uppmärksamhet..”
Utöver Yogaffekt arbetar Anita som MediYogainstruktör, massör och ayurvedisk hälsorådgivare på Yogamottagningen. Läs gärna mer på yogamottagningen.se

 

Lotten Lönnerstam
Lotten är socionom och legitimerad psykoterapeut. Hon är utbildad i bl.a. psykosomatik, sorgearbete, sexologi och massage.
“När vi får större tillgång till oss själva och våra känslor får vi möjlighet att leva fullt ut. Vi blir medvetna om våra egna behov, kan ta hand om oss själva och fatta förankrade beslut. Vi kan också få tillgången till krafter i våra känslor.
Utöver Yogaffekt har Lotten en psykoterapimottagning vid Mariatorget på Södermalm i Stockholm. Hon tar emot för individualterapi, parterapi och familjeterapi. Läs mer på lonnerstampsykoterapi.se