Logo
Boka massage

HÅLLBAR HÄLSA

Hälsa som håller i längden baseras på repetition av övningar och långsiktighet.
Vi tänker att ohälsa vanligtvis kommer inte som en blixt från klar himmel. Vi har burit på någonting under en längre tid som till sist uppträder som någon form av ohälsa. Yoga och ayurveda är två uråldriga system som ser hälsa som obalanser i kroppen som behöver rättas till. Precis som obalansen har vuxit fram under tid behöver processen att återställa balansen sin tid.
Per Söder som är en av grundarna till Yogamottagningen led av migrän under sina drygt fyrtio första levnadsår. Med hjälp av dagliga yogaövningar tog det nio månader att bli fri från huvudvärk. Det är kort tid i relation till den långa tid han bar på sjukdomens symtom, men kan ändå upplevas som långa månader med dagliga yogaövningar för att återställa balansen och komma till rätta med sjukdomen.
Anita Davén-Söder är utbildad till ayurvedisk hälsorådgivare och hon menar att den ayurvediska hälsofilosofin kan ge just hållbar hälsa. Det är en uråldrig läkekonst som ser till individens unika balans och hur den kan återställas och upprätthållas efter sjukdom.