Logo
Boka massage

LEVA UTAN MIGRÄN

LEVA UTAN MIGRÄN – ÄR DET MÖJLIGT?

Ett stort antal artiklar, hemsidor och böcker har titlar som LEVA MED MIGRÄN vilket har en underliggande betydelse av att migrän är obotligt. Det ärt något du måste lära dig att leva med, oftast med hjälp av tabletter och andra medicinska behandlingar.
Min erfarenhet är en annan! Efter fyrtio år med migrän har jag nu levt drygt tjugo år utan migrän. Jag kan inte svära på att jag är botad från min sjukdom men jag vågar säga att jag är symtomfri!

UTDRAG UR BOKEN

KAPITEL 1

Den skamfyllda huvudvärken

”Varje huvudvärk har en story att berätta. De traditionella helarna i Indien som kallas vaidyas säger att din huvudvärk är en väckarklocka. Var uppmärksam på din kropp, ditt sinne och dina känslor. Vad är det som orsakar din smärta? Hur kan du komma till problemets kärna?” (Lad 2019)

Varje människa som lider av huvudvärk är en berättelse om ett liv i ett universum där andra regler gäller än för dem som lever i vårt vanliga universum. Men det är inte bara ett liv med egna regler, det är även ett liv man ofta skäms över. Sammantaget gör detta att det kan vara svårt att berätta för omgivningen hur man har det.
Det här kapitlet vill ge en bild av hur det kan vara att leva med ständigt återkommande huvudvärk. Förmodligen blir det mycket igenkänning för dig som är drabbad, men ny kunskap för andra som läser den här boken.

Ett liv med mycket huvudvärk, i synnerhet migrän, kräver noggrann planering. Har jag medicinen med mig? Finns det något ställe där jag kan kräkas? Var kan jag lägga mig om jag får ett anfall? Kan jag gå på den där festen? Är det någon idé att åka på semester? Kan jag ta det där jobbet?

Som huvudvärksperson är det lätt att bli den där jobbiga typen, den som ofta säger nej och drar sig undan, den som inte är med eller den som går hem från jobbet tidigare och sätter andra i klistret.

Sjukdomen migrän eller en ständigt återkommande huvudvärk kan också vara något man ofta skäms över, något som inte är riktigt accepterat av omgivningen. Det upplevs som skamfyllt att skylla på migrän och inte ställa upp när det förväntas något av oss. Jämför detta med när någon (vanligtvis en man) får ryggskott. Den personen ifrågasätts sällan när han eller hon inte kan hjälpa till med att lyfta eller bära saker.

Inom en familj kan det vara extra jobbigt med en förälder eller ett barn som inte alltid kan vara med eller som inte kan ta sitt ansvar fullt ut. För min egen del som barn med migrän var allt ett enda stort mörker när jag låg utslagen i ett rum och resten av familjen tassade på tå i lägenheten för att inte störa mig. Minsta doft från köket, minsta vibration i sängen kunde rubba den smärtlindring jag uppnått genom att hitta en speciell ställning som jag låg alldeles blickstilla i.

Det gäller att ha förstående familjer om du lider av migrän, både den familj du växer upp i och den familj du senare kanske skapar själv. De kommer att drabbas av din sjukdom, vare sig du vill det eller ej. I mitt fall har mina föräldrar, syskon, egna barn och min partner tagit stor hänsyn till mig. Under min barndoms bilsemestrar handlade det om att hantera min och min systers åksjuka som var en direkt följd av att vi båda led av migrän. Många är de rastplatser längs Europas vägar där hon och jag har kräkts.

Under min uppväxt kopplade jag emellertid inte alltid mina olika besvär till min migrän. Under bilresorna trodde jag att jag bara var åksjuk, och när huvudet sprängde efter en festkväll trodde jag att jag var överkänslig mot alkohol. Det var först långt senare jag förstod att allt hängde ihop med min migrän.

FABRIKATIONSFEL
Jag har vid flera tillfällen pratat om migrän med ayurvedaläkaren Unni Krishnan från Kerala i Indien. Han jämför en frisk människokropp med en ny bil som kommer från en fabrik. Ibland händer det emellertid att bilen har ett fabrikationsfel och förr eller senare går sönder. Den nya bilen har helt enkelt en inbyggd svaghet, och när denna svaghet utsätts för påfrestningar går bilen sönder. Om till exempel bromssystemet har ett inbyggt fabrikationsfel kommer bromsarna ganska snart att sluta fungera.

Kanske är det så att vi som har migrän har ett inbyggt fabrikationsfel, en medfödd svaghet som vid ett visst tillfälle i livet, när svagheten utsatts för påfrestningar tillräckligt länge, ger sig till känna som en migränsjukdom eller återkommande huvudvärk. Om det är så har var tionde man och var femte kvinna i Sverige detta fabrikationsfel och får alltså någon gång i livet migrän. Detta gör migrän till en av de vanligaste folksjukdomarna i Sverige med omkring en miljon människor drabbade. Den här boken handlar emellertid inte bara om den sjukdom som klassificeras som migrän, utan om all slags återkommande huvudvärk som påverkar det dagliga livet på ett negativt sätt.