Logo
Boka massage

LOTTEN LÖNNERSTAM


Lotten är socionom och legitimerad psykoterapeut. Hon är utbildad i bl.a. psykosomatik, sorgearbete, sexologi och massage.
“När vi får större tillgång till oss själva och våra känslor får vi möjlighet att leva fullt ut. Vi blir medvetna om våra egna behov, kan ta hand om oss själva och fatta förankrade beslut. Vi kan också få tillgången till krafter i våra känslor.
Utöver Yogaffekt har Lotten en psykoterapimottagning vid Mariatorget på Södermalm i Stockholm. Hon tar emot för individualterapi, parterapi och familjeterapi. Läs mer på lonnerstampsykoterapi.se