Logo
Boka massage

YOGAFFEKT – MEDIYOGA OCH PSYKOTERAPI I FÖRENING

MEDIYOGA OCH PSYKOTERAPI I FÖRENING


Återhämtning, balans och ny energi

Yogaffekts egen websida 


YogAffekt är en del av Yogamottagningens verksamhet som leds av Anita Davén-Söder och Lotten Lönnerstam som länge arbetat tillsammans inom Ungdomsmottagning. Anita som barnmorska och idag Mediyogainstruktör och Lotten som kurator och idag leg. psykoterapeut. 

YogAffekt kombinerar yogans förmåga att öppna upp för medveten närvaro, fysisk avspänning och kontakt med känslor, med psykoterapins metoder att nyfiket utforska och lära oss om och av våra känslor.

Metoden utgår från MediYoga, mindfulness och taktil massage i kombination med övningar och reflektion med varsamma psykoterapeutiska interventioner. Den har ett fokus på känslor (affektfokus) och på självmedkänsla (self-compassion). YogAffekt ger möjlighet att lära om oss själva, nå en bättre självkänsla, få tillgång till kraften i våra känslor och förbättra vår kommunikation med andra och med oss själva. Den är både utvecklande och behandlande och metoden anpassas efter aktuella behov och mål.

YogAffekt är en verksam metod för

  • insikt, mental utveckling och beslutsfattande,
  • behandling av stress, sömnsvårigheter, nedstämdhet och ångest,
  • sorg- och krisbearbetning,
  • sexuell problematik,
  • fysisk och psykisk läkning och
  • återhämtning

 

YogAffekt är grundat och utvecklat av barnmorska, MediYoga- och mindfulnessinstruktör, Anita Davén-Söder (även utbildad i bl.a. sexologi och massage) och leg. psykoterapeut och socionom, Lotten Lönnerstam (även utbildad i bl.a. psykosomatik, sorgearbete och sexologi).