Logo
Boka massage

TAKTIL MASSAGE STOCKHOLM

TAKTIL MASSAGE
80 min 850 kr / 60 min 750 kr / 30 min 450 kr

Taktil massage är en mjuk omslutande beröring som med varsamma strykningar stimulerar beröringssinnet anpassat efter varje individs behov. Med lugn rytm följer rörelserna varandra så att det parasympatiska nervsystemet aktiveras – motpolen till adrenalinpåslag och stress. Den taktila beröringsmassagen stärker kroppsuppfattningen och ger skydd, trygghet och värme. Effekter som man sett är avslappning, bättre sömn, förbättrad mag-tarmfunktion, stärkt kroppsuppfattning, ökad självkänsla, mindre stress, lindring av smärta, mindre oro och ångest.