Yin Yoga. En läkande och mycket avslappnade yoga klass. Vi stannar upp i olika asanas, positioner, en längre tid. Detta för att släppa spänningar, stelhet och stress som kan finnas i så väl kropp som sinne. Yin yoga är en grundande praktik, där medveten närvaro i stillhet står i fokus och tränas upp under kursens gång. 
     Genom att stanna en längre tid i varje position och använda så lite muskelaktivering som möjligt kommer bindväv, skelett, ledband, ligament öppnas.
     Yin yogan härstammar från kinesisk medicin och målet är att få “chi” (livsenergi) att flöda fritt i kroppens energikanaler (meridianer), vilka går till kroppens olika organ såsom hjärta, lever m.fl. 
      Yin yogan är ett perfekt verktyg för återhämtning genom att återställa energier i kroppen samt för att finna balans. Detta är med andra ord ett djupdyk in i vår kropp och vårt sinne, där vi med andetaget kan få djupare kontakt med vårt innersta. 

.