Logo
Boka massage

YIN YOGA

YINYOGA start 10 mars
Söndagar 16.00 – 17.30
Pris: 2100 kr. 12 ggr.
Lärare: Susanna Ådenfelt (susanna_adenfelt@hotmail.com)

Yin yoga är en grundande praktik, där medveten närvaro i stillhet står i fokus och tränas upp under kursens gång. 
 
Klasserna består av ett fåtal asanas, 8-12, som vi stannar i under en längre tid, allt från 2 till 8 minuter. Genom att stanna en längre tid i varje position och använda så lite muskelaktivering som möjligt kommer bindväv, skelett, ledband, ligament öppnas.
Yin yogan härstammar från kinesisk medicin och målet är att få “chi” (livsenergi) att flöda fritt i kroppens energikanaler (meridianer), vilka går till kroppens olika organ såsom hjärta, lever m.fl. 
 Yin yogan är ett perfekt verktyg för återhämtning genom att återställa energier i kroppen samt för att finna balans. 
Detta är med andra ord ett djupdyk in i vår kropp och sinne, där vi med vårt andetag kan få djupare kontakt vårt innersta.